Privacy

Uw persoonsgegevens worden door LB&O BVBA - Hoge Rokersstraat 30a, 8211 Aartrijke verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing om u diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op valerie@vpfences.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u opvragen via: valerie@vpfences.be.

Your personal information will be processed by LB&O BVBA – Hoge Rokersstraat 30a, 8211 Aartrijke, for customer management based on the contractual relationship resulting from your order/purchase and for direct marketing purposes to offer you services based on our legitimate interest in entrepreneurship. Should you not want your information to be processed in view of direct marketing, please inform us at valerie@vpfences.be . At this address you can also always inquire which details we process about you and you can improve them or have them deleted or ask that they be transferred. If you do not agree with the way in which your information is processed, please contact the Belgian Privacy Commission (35 Rue de La Presse in 1000 Brussels). A more extensive overview of our policy on data processing can be requested via valerie@vpfences.be.

Vos données à caractère personnel sont traitées par LB&O BVBA – Hoge Rokersstraat 30a, 8211 Aartrijke,  à des fins de gestion de la clientèle sur la base de la relation contractuelle à la suite à votre commande/achat, et à des fins de marketing direct pour vous proposer de services sur la base de notre intérêt légitime à entreprendre. Si vous ne souhaitez pas que nous traitions vos données à des fins de marketing direct, il suffit de nous en informer via Valerie@vpences.be Vous pouvez via cette adresse toujours demander quelles données nous traitons à votre sujet et les rectifier ou les faire supprimer ou transférer. Si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont nous traitons vos données, vous pouvez vous adresser à la Commission de la protection de la vie privée (Rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles). Vous trouverez un aperçu plus détaillé de notre politique en matière de traitement des données via valerie@vpfences.be.

experience
Ervaring & support

We zijn competent...

on time
Altijd stipt

...consequent...

happy customers
Tevreden klanten

...en efficiënt